Autori projektu

Dominik Jursa

Je hlavným autorom projektu. Ukončil štúdium réžie na katedre dokumentárnej tvorby na VŠMU. Už počas práce na školských filmoch sa kryštalizoval jeho záujem o spoločensky angažované témy. Vo svojich filmoch sa zaoberá ekológiou, nacionalizmom, občianskou spoločnosťou a aktivizmom. Ako režisér pôsobí na voľnej nohe, spolupracuje na viacerých televíznych projektoch a dokumentárnych cykloch. Jeho absolventský projekt a dlhometrážny debut Zlatá zem sa, na pozadí boja obyvateľov malých obcí na východe Slovenska s veľkou americkou ropnou spoločnosťou, hlbšie venuje téme životného prostredia. Na projekte Dejepisná vídanka začal pracovať v rámci programu Sokratov inštitút.

Veronika Jursová Prachárová

Od mája 2018 pôsobí ako riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Jej hlavným výskumným záujmom sú oblasti ako prístup k informáciám, právny štát, antikorupčné politiky a verejné politiky. Svoje doktorandské štúdium z politológie ukončila v roku 2022 na Univerzite Komenského v Bratislave s témou politiky sledovania. Počas svojho magisterského štúdia strávila jeden semester na Univerzite Mykolasa Romerisa vo Vilniuse, kde taktiež uskutočnila kvalitatívny výskum na tému energetickej politiky Litvy. Publikovala štúdie v oblasti energetickej politiky v Geopolitics Journal či Sustainability a kapitoly v knihách vydavateľstiev Palgrave Macmillan či Univerzity Komenského. V 2015 bola členkou tímu výskumníkov uskutočňujúcich rýchly sociálny prieskum (Rapid Social Survey) o dopade vybudovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 na zraniteľné skupiny obyvateľstva pre Európsku banku pre obnovu a rozvoj.

O SGI

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka.

Inštitút SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO – Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity zamerané na reformy správy vecí verejných. Analýzy a návrhy predkladá Inštitút SGI nielen odborníkom a pracovníkom štátnej správy a samospráv, ale prostredníctvom médií aj čo najširšej verejnosti.