Ako na to?

Každá dejepisná vídanka sa skladá z dvoch častí.

Prvá časť zachytáva konkrétny príbeh postavy/postáv a jej úlohou je predstaviť problém.

Nasleduje metodická časť hodiny – žiaci budú diskutovať o tom, ako by sa v danej chvíli zachovali oni.

Po skončení diskusie sa z druhej časti videa dozvedia, akým spôsobom skončil skutočný príbeh.

Ku každému videu je vypracovaná metodika pre učiteľov ako majú pri vyučovaní konkrétnej témy postupovať. Rovnako je súčasťou každého videa rozprávačom nahovorený komentár.

Projekt reflektuje problém s dejepisnými učebnicami a metodickými materiálmi – vrátane krátkych filmov.