Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť! Preto sme vytvorili → Dejepisnú vídanku, video-metodickú pomôcku pre učiteľov. Žiakom základných a stredných škôl priblíži cez príbehy historických postáv dejiny 20. storočia.